Digital dannelse - Digital borger

Fra det fyldte 15. år får alle en Digital Postkasse, her fremsendes al post fra det offentlige. For at læse posten benyttes personlig NemID.
Digital dannelse

Bibliotek & Borgerservice har udviklet et undervisningsforløb, der danner ramme om digital dannelse. Emnet digital borger er i fokus.

Personale fra Bibliotek & Borgerservice kommer på besøg i klassen af 2 lektioner. Her vil de:

  • Få en snak med eleverne om NemID og borger.dk
  • Lade eleverne logge på borger.dk med personlige NemID. Der hjælpes individuelt med de visninger der er aktuelle
  • Lave workshop, hvor eleverne skal gå på jagt efter ord på borger.dk, som de skal forklare på en lille film. Den vises og drøftes herefter i klassen

Efter besøget fremsendes en evaluering og der opfordres til at klassen arbejder videre med temaet.

Der er mulighed for at hente yderligere inspiration fra hjemmesiden www.dendigitaleabc.dk. Her ligger flere færdige undervisningsforløb, der understøtter digital dannelse.

TILMELDING:

Hvis du er interesseret i et besøg fra os, kontakt Tina Berg, telefon 5467 7598 eller på mail tiber@lolland.dk, alternativt kontaktes Maibritt T. Jakobsen, telefon 5467 7254, mail matj@lolland.dk

Skole:
Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
Dobbeltlektion
Faciliteter:
På skolen
Kompetenceområder:
Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Samfundsfag - Økonomi